top of page

Bedensel Yetersizlik

Terapi-Yasam-Fiziksel-Engelli-3-1155x800.jpg

Bedensel Yetersizlik Nedir?

Doğum öncesi, doğum anı ya da doğum sonrası bir nedene bağlı olarak oluşan ve bütün düzeltme işlemlerine rağmen iskelet (kemik), kas ve sinir sisteminde meydana gelen bozukluklara bedensel engel (ortopedik engel) denmektedir. Bu engelden dolayı, eğitim performansında ve sosyal uyumunda problemler yaşayan bireyler ise, bedensel engelli (ortopedik engelli) olarak adlandırılmaktadır.

Bedensel Yetersizliğin Nedenleri

Serebral Palsi (Cerebral Palsy): Gebeliğin başlangıcı ile ikinci yaşın sonuna kadar ki olan sürede beynin zarar görmesi sonucu oluşan duygu, algı ve hareket bozukluğudur. Bu bozukluk vücudun tamamını etkiliyorsa tetraparezi (kuadriparezi), daha çok bel altı yani bacakları etkilemiş ise diparezi (dipleji), vücudun yarısı etkilenmiş ise hemiparezi, tek kol veya tek bacak etkilenmiş ise monoparezi olarak adlandırılmaktadır.

 

Serebral palsinin 5 farklı çeşidi bulunmaktadır:

Spastik Tip: Kasın istem dışı sertleşmesini ifade eden bu durum, bireyin bedensel hareketleri kontrol etmede güçlük çekmesine ve bazı bedensel hareketleri yapamamasına neden olmaktadır. 

Ateoit Tip: Bu durum, kasların bazen sertleşmesini bazen de gevşemesini ifade eder.

Ataksik Tip: Birey, denge ve koordinasyon bozuklukları yaşar. Hareketlerde titreme görülür. 

Hipotonik (Gevşek) Tip: Vücuttaki kasların çoğunda görülen gevşekliği ifade eder.  

Karışık Tip: Serebral Palsi’nin farklı tiplerindeki özelliklerin bir arada görülmesini ifade eder.

Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar: Bu hastalıklara; Down sendromu, Subakut sklerozon panensefalit, Jobert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu ve Williams sendromu örnek olarak gösterilebilir.

Mental Motor Gerilik (Mental Motor Retardasyon): Zeka, algı ve bedensel yeterlilikteki geriliğin bir arada görüldüğü durumdur.

Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması): Doğum anında kola giden sinirlerin zarar görmesi sonucu ortaya çıkan felç durumudur. Etkilenen kolda tamamen bir felç görülebileceği gibi elde ya da omuzdaki kasların zayıflığı şeklinde de görülebilir.

Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida – Meningomyelosel): Omurilik ve omurilik sıvısının dışarıya doğru fıtıklaştığı, tek bacak veya iki bacakta çeşitli derecelerde görülebilen felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının, beyinde birikmesi ve buna bağlı olarak başın büyümesi (hidrosefali) durumu ile de karşılaşılabilir.

 

Doğuştan Kas Hastalıkları: Doğumdan itibaren görülen kas güçsüzlüğü ve eklem sertliği gibi özellikleri içene alan hastalıklardır.

Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları: Trafik kazası, düşme veya silahla yaralanma gibi nedenlerle oluşabilen, sinir sistemindeki kalıcı ya da geçici engele neden olan durumlardır.

Süregelen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri: Yaşam boyu devam eden ve bireyin ince ve kaba motor becerilerinde geriliğe yol açabilen durumlardır. Epilepsi, bu duruma örnek verilebilecek en yaygın görülen hastalıktır.

Bedensel Yetersizliğin Tedavisi

Bazı bedensel engele neden olan durumlar, cerrahi müdahale ile kısmen veya tamamen tedavi edilebilmektedir. Bazı bedensel engelli bireyler ise uzun süreli fizyoterapi desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Bedensel Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimi

 Çocuğunuzda, herhangi bir bedensel engelin olduğunu düşünüyorsanız önce Sınıf Rehber Öğretmeninize, onun yönlendirmesiyle de Okul Rehberlik Servisinize başvurabilirsiniz. Okul Rehber Öğretmeninizin yönlendirmesi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde Öğretmenlerimiz ile görüşerek ya da Hastanede doktor kontrolünden geçerek çocuğunuzun beden sağlığı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hastaneden yapılan tıbbi tanılama sonucunda çıkan sonuç raporuna göre Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde çocuğunuzun eğitsel tanılamasını yaptırabilirsiniz. Böylece çocuğunuzun, ihtiyaçlarına uygun destek eğitim programı ile eğitim görmesini sağlayabilirsiniz.

bottom of page