top of page

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Amacımız ; zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin özel eğitim hizmetlerinden en etkili ve en profesyonel şekilde faydalanabilmeleri sağlamaktır.

Zihinsel yetersizlik hafif ,orta ve ağır düzey olarak sınıflandırılır.

 

Eğitime ihtiyaç duyan bireyin bireysel farklılıkları (gelişim alanlarına ait özellikleri) dikkate alınarak özel eğitim uzmanı ve psikolog tarafından değerlendirilerek, uygun ortam ,materyal ve sistemli bir eğitim programı hazırlanarak, istikrarlı ,düzenli ve sonuç odaklı çalışmayı esas almaktadır.

Zihinsel engelli birey destek eğitim programı süreci içerisinde;

 

Bilişsel hazırlık becerileri, alıcı ve ifade edici dil becerileri, psikomotor beceriler, sosyal ve toplumsal uyum becerileri, öz bakim becerileri ve günlük yaşam becerileri ile bağımsız yaşam sürebilmeleri amaçlanmıştır.

bottom of page